معنی و ترجمه کلمه رشوه خوار به انگلیسی رشوه خوار یعنی چه

رشوه خوار

barrator
venal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها