معنی و ترجمه کلمه رشوه دادن به انگلیسی رشوه دادن یعنی چه

رشوه دادن

bribe
grease
palm
tamper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها