معنی و ترجمه کلمه رشوه گیر به انگلیسی رشوه گیر یعنی چه

رشوه گیر

bribable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها