معنی و ترجمه کلمه رشوه به انگلیسی رشوه یعنی چه

رشوه

baksheesh
blackmail
bodle
bribe
bribery
payola

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها