معنی و ترجمه کلمه رشک بر به انگلیسی رشک بر یعنی چه

رشک بر

envier
envious
jealous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها