معنی و ترجمه کلمه رشک به انگلیسی رشک یعنی چه

رشک

envy
jealousy
nit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها