معنی و ترجمه کلمه رشید به انگلیسی رشید یعنی چه

رشید

adolescent
high

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها