معنی و ترجمه کلمه رضامندى از خود به انگلیسی رضامندى از خود یعنی چه

رضامندى از خود

self approbation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها