معنی و ترجمه کلمه رضایت از خویشتن به انگلیسی رضایت از خویشتن یعنی چه

رضایت از خویشتن

self approbation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها