معنی و ترجمه کلمه رضایت و موافقت عمومى به انگلیسی رضایت و موافقت عمومى یعنی چه

رضایت و موافقت عمومى

consensus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها