معنی و ترجمه کلمه رطل شراب به انگلیسی رطل شراب یعنی چه

رطل شراب

pottle

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها