معنی و ترجمه کلمه رطل یکمنى به انگلیسی رطل یکمنى یعنی چه

رطل یکمنى

pottle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها