معنی و ترجمه کلمه رطوبت سنج به انگلیسی رطوبت سنج یعنی چه

رطوبت سنج

psychrometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها