معنی و ترجمه کلمه رطوبت پیدا کردن به انگلیسی رطوبت پیدا کردن یعنی چه

رطوبت پیدا کردن

dampen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها