معنی و ترجمه کلمه رعاف به انگلیسی رعاف یعنی چه

رعاف

epistaxis
nosebleed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها