معنی و ترجمه کلمه رعایت تشریفات ادارى بحد افراط به انگلیسی رعایت تشریفات ادارى بحد افراط یعنی چه

رعایت تشریفات ادارى بحد افراط

bureaucracy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها