معنی و ترجمه کلمه رعشه دست در نویسندگى به انگلیسی رعشه دست در نویسندگى یعنی چه

رعشه دست در نویسندگى

writer's cramp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها