معنی و ترجمه کلمه رعیت به انگلیسی رعیت یعنی چه

رعیت

bondman
citizen
cottar
cotter
helot
peasant
vassal
villein


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها