معنی و ترجمه کلمه رفتار از روى بى حالى به انگلیسی رفتار از روى بى حالى یعنی چه

رفتار از روى بى حالى

passivism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها