معنی و ترجمه کلمه رفتار پدرانه به انگلیسی رفتار پدرانه یعنی چه

رفتار پدرانه

paternity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها