معنی و ترجمه کلمه رفتن و آوردن به انگلیسی رفتن و آوردن یعنی چه

رفتن و آوردن

fetch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها