معنی و ترجمه کلمه رفتن به انگلیسی رفتن یعنی چه

رفتن

betake
gang
go
going
mog
out
skiddoo
skidoo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها