معنی و ترجمه کلمه رفتگر به انگلیسی رفتگر یعنی چه

رفتگر

dustman
swabber
sweeper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها