معنی و ترجمه کلمه رفتگر به انگلیسی رفتگر یعنی چه

رفتگر

dustman
swabber
sweeper


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها