معنی و ترجمه کلمه رفع ممانعت کردن به انگلیسی رفع ممانعت کردن یعنی چه

رفع ممانعت کردن

liberalize


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها