معنی و ترجمه کلمه رفع نگرانى به انگلیسی رفع نگرانى یعنی چه

رفع نگرانى

relief

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها