معنی و ترجمه کلمه رفع نیاز کردن به انگلیسی رفع نیاز کردن یعنی چه

رفع نیاز کردن

obviate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها