معنی و ترجمه کلمه رفع پیچیدگى و ابهام به انگلیسی رفع پیچیدگى و ابهام یعنی چه

رفع پیچیدگى و ابهام

unsnarl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها