معنی و ترجمه کلمه رقابت آزاد درسیستم سرمایه دارى به انگلیسی رقابت آزاد درسیستم سرمایه دارى یعنی چه

رقابت آزاد درسیستم سرمایه دارى

free enterprise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها