معنی و ترجمه کلمه رقاصه ژاپونى به انگلیسی رقاصه ژاپونى یعنی چه

رقاصه ژاپونى

geisha

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها