معنی و ترجمه کلمه رقص دو نفرى که زن روى پنجه ى پا مى رقصد و به کمک مرد آهسته به هوا مى پرد به انگلیسی رقص دو نفرى که زن روى پنجه ى پا مى رقصد و به کمک مرد آهسته به هوا مى پرد یعنی چه

رقص دو نفرى که زن روى پنجه ى پا مى رقصد و به کمک مرد آهسته به هوا مى پرد

adagio

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها