معنی و ترجمه کلمه رقمى به قیاسى به انگلیسی رقمى به قیاسى یعنی چه

رقمى به قیاسى

digital analog


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها