معنی و ترجمه کلمه رقمى به انگلیسی رقمى یعنی چه

رقمى

digital
digitalis

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها