معنی و ترجمه کلمه رقمى به انگلیسی رقمى یعنی چه

رقمى

digital
digitalis


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها