معنی و ترجمه کلمه رقم اعشارى لگاریتم معمولى به انگلیسی رقم اعشارى لگاریتم معمولى یعنی چه

رقم اعشارى لگاریتم معمولى

mantissa

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها