معنی و ترجمه کلمه رقم متعادل کننده به انگلیسی رقم متعادل کننده یعنی چه

رقم متعادل کننده

offset

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها