معنی و ترجمه کلمه رقیب شدن به انگلیسی رقیب شدن یعنی چه

رقیب شدن

corrival
vie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها