معنی و ترجمه کلمه رقیق شدگى به انگلیسی رقیق شدگى یعنی چه

رقیق شدگى

dilution

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها