معنی و ترجمه کلمه رقیق شونده به انگلیسی رقیق شونده یعنی چه

رقیق شونده

rarefactive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها