معنی و ترجمه کلمه رقیق کننده به انگلیسی رقیق کننده یعنی چه

رقیق کننده

diluent
diluter
dilutor
thinner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها