معنی و ترجمه کلمه رمزى شده با فاز به انگلیسی رمزى شده با فاز یعنی چه

رمزى شده با فاز

phase encoded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها