معنی و ترجمه کلمه رمز هالریتى به انگلیسی رمز هالریتى یعنی چه

رمز هالریتى

hollerith code


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها