معنی و ترجمه کلمه رمق تازه یافتن به انگلیسی رمق تازه یافتن یعنی چه

رمق تازه یافتن

refocillate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها