معنی و ترجمه کلمه رمل و اسطرلاب به انگلیسی رمل و اسطرلاب یعنی چه

رمل و اسطرلاب

geomancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها