معنی و ترجمه کلمه رمه دار به انگلیسی رمه دار یعنی چه

رمه دار

herder
herdsman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها