معنی و ترجمه کلمه رموز فنى به انگلیسی رموز فنى یعنی چه

رموز فنى

technicality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها