معنی و ترجمه کلمه رمولوس برادر رموس نخستین پادشاه بنیاد گذار داستانى شهر روم به انگلیسی رمولوس برادر رموس نخستین پادشاه بنیاد گذار داستانى شهر روم یعنی چه

رمولوس برادر رموس نخستین پادشاه بنیاد گذار داستانى شهر روم

romulus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها