معنی و ترجمه کلمه رمیدگى به انگلیسی رمیدگى یعنی چه

رمیدگى

scare

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها