معنی و ترجمه کلمه رنجاننده به انگلیسی رنجاننده یعنی چه

رنجاننده

disobliging
irritating
offensive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها