معنی و ترجمه کلمه رنجانیدن به انگلیسی رنجانیدن یعنی چه

رنجانیدن

disoblige
displease
dissatisfy
pinprick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها