معنی و ترجمه کلمه رنجش آمیز به انگلیسی رنجش آمیز یعنی چه

رنجش آمیز

injured
vexatious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها