معنی و ترجمه کلمه رنجش به انگلیسی رنجش یعنی چه

رنجش

acrimony
annoyance
bad blood
bother
displeasure
dudgeon
grief
irritation
miff
offence
offense
pique
resentment
umbrage
vexation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها